Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN ANH NGỌC THANH 27/11/2021
3 Đặng Thị Thanh Tâm 27/11/2021
4 PHẠM THÀNH TÂM 27/11/2021
5 TRẦN MINH TUẤN 0977555590 27/11/2021 29/11/2021
6 BTC: CTY TNHH VÕ TIẾN ĐẠT ; BNTC: NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG - CN.BẾN THÀNH (LÊ QUỐC TRIỆU) 27/11/2021 02/12/2021
7 BTC: CTY TNHH VÕ TIẾN ĐẠT ; BNTC: NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG - CN.BẾN THÀNH (LÊ QUỐC TRIỆU) 27/11/2021 02/12/2021
8 BTC: CTY TNHH VÕ TIẾN ĐẠT ; BNTC: NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG - CN.BẾN THÀNH (LÊ QUỐC TRIỆU) 27/11/2021 02/12/2021
9 BTC: ; BNTC: 27/11/2021 02/12/2021
10 BTC: CTY TNHH VÕ TIẾN ĐẠT ; BNTC: NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG - CN.BẾN THÀNH (LÊ QUỐC TRIỆU) 27/11/2021 02/12/2021