Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Duy Hưng 28/01/2022 09/02/2022
3 Đinh Thị Công Dung 28/01/2022
4 NGUYỄN THANH HIẾU 28/01/2022 18/02/2022
5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 319 (Đ/D: Đỗ Duy Phương) 28/01/2022 04/03/2022
6 Nguyễn Lan Minh Nhật 28/01/2022
7 NGUYỄN VĂN THÁNH 28/01/2022 18/02/2022
8 ĐỖ HUỲNH MỸ NGỌC 28/01/2022 18/02/2022
9 NGUYỄN THỊ LOAN 28/01/2022 15/02/2022
10 HỒ ANH SƠN 28/01/2022 18/02/2022