Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THỊ THU THỦY 22/10/2021
3 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
4 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
5 nguyễn thanh hùng (khai tử) 22/10/2021 25/10/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 22/10/2021 08/11/2021
10 Nguyễn Quốc Văn Thông 22/10/2021 27/10/2021