Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Hoàng Ngân 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH NAM BẢN 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH FALOCHEM 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
6 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 03/12/2021
7 LÊ MỸ VÂN 03/12/2021
8 Hồ Kiều Loan 03/12/2021
9 LÊ THỊ THÚY KIỀU 03/12/2021
10 Nguyễn Như Huỳnh 03/12/2021