Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
2 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
3 Phạm Như Quỳnh 15/04/2021
4 Khưu Thị Châu 15/04/2021
5 TRƯƠNG THỊ DIỄM THÚY 15/04/2021 16/04/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 15/04/2021 16/04/2021
7 TRẦN TUYẾT THANH 15/04/2021 16/04/2021
8 NGUYỄN MINH ĐẠT 0901836585 15/04/2021 16/04/2021
9 NGUYỄN PHÚ TUẤN 15/04/2021 16/04/2021
10 NGUYỄN MINH QUANG 15/04/2021 20/04/2021