Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hà Huy Hoàng 07/07/2022
3 TRẦN THỊ DUNG 07/07/2022
4 Nguyễn Thị Hồng Loan 07/07/2022
5 Nguyễn Thị Điểm 07/07/2022
6 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 07/07/2022
7 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO 07/07/2022
8 pham kim thuy 07/07/2022
9 VŨ SONG TOÀN 07/07/2022
10 To Thi Dieu Hoai 07/07/2022