Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Kiều Oanh 25/11/2020
2 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 25/11/2020
3 Chu Thị Ngọc Bình 25/11/2020
4 Chu Thị Ngọc Bình 25/11/2020
5 Dương Thị Thủy 25/11/2020
6 Chu Thị Ngọc Bình 25/11/2020
7 TRẦN THỊ ÁI VÂN 25/11/2020
8 Dương Thị Thủy 25/11/2020
9 Trịnh Thị Mỹ Trâm 25/11/2020
10 Phạm Thị Tuyết 25/11/2020