Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 25/10/2021
3 Võ Bá Cang 25/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 25/10/2021
5 PHẠM THỊ THỦY 25/10/2021
6 Nguyễn Thị Hợp 25/10/2021
7 Mai Chí Hiếu 25/10/2021
8 NGUYEN THI TUYET SUONG 25/10/2021
9 Trần Thanh Diễm 25/10/2021
10 NGÔ HẢI MY 25/10/2021