Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 30/11/2021
3 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021
4 TRƯƠNG THỊ HỒNG THÚY 30/11/2021
5 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẤT PHÚ 30/11/2021
6 Lê Thị Kim Ánh 30/11/2021
7 Đào Thị Thúy Nga 30/11/2021
8 Đoàn Trung Hiếu 30/11/2021
9 Lê Tuấn Phi 30/11/2021
10 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021