Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tran thi hang 18/07/2019
2 VÕ THỊ KIỀU QUYÊN 18/07/2019
3 Nguyễn Khắc Thân 18/07/2019
4 NGUYỄN THANH NGỌC 18/07/2019
5 Nguyễn Vũ Bảo 18/07/2019 23/07/2019
6 Nguyễn Vũ Bảo 18/07/2019 23/07/2019
7 LÊ THỊ PHƯƠNG HOÀI 18/07/2019 23/07/2019
8 Tưởng Mỹ Phương 18/07/2019
9 Dang Thi Nhu Quynh 18/07/2019 24/07/2019
10 Công ty CP DV DL Phú Thọ 18/07/2019 23/07/2019