Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ninh Phương Thúy 14/05/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI 14/05/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 14/05/2021
4 Lư Kim Nguyệt 14/05/2021
5 SẨM QUỚI MINH 14/05/2021 17/05/2021
6 Mai Minh Trang Quỳnh 14/05/2021
7 Nguyễn Văn Quân 14/05/2021
8 TRẦN MINH CHÂU 14/05/2021
9 HUỲNH THỊ BÍCH HỘP 14/05/2021 28/05/2021
10 Bành Bửu Liên 14/05/2021 19/05/2021