Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 24/05/2022
3 Nguyễn Văn Tài 24/05/2022
4 TRƯƠNG KIM QUAN 24/05/2022
5 NGUYỄN THỊ HOA 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/05/2022
7 Thân Thị Phượng 24/05/2022
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/2022
9 Thân Thị Phượng 24/05/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/05/2022