Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 19/05/2022
3 Trần Hữu Hiệp 19/05/2022
4 LÊ ANH HOÀNG 19/05/2022
5 LA THỊ ÁNH NGUYỆT 18/05/2022
6 Nguyễn Tú Toàn 18/05/2022
7 Nguyễn Ngọc Tân 18/05/2022
8 ĐỖ ĐỨC CHUNG 18/05/2022
9 Công Ty TNHH DV Khách Sạn Hồng Nhung 18/05/2022
10 Nguyễn Thị Bích Hạnh 18/05/2022