Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đoàn Thanh Phong 12/05/2021
2 Nguyễn thị Hải 12/05/2021
3 Nguyễn Thị Mỹ Chi 12/05/2021
4 VŨ QUANG HUY 12/05/2021 02/06/2021
5 Phạm Thị Liên 12/05/2021
6 PHẠM THỊ KIM TUYẾT 12/05/2021
7 H ČI Êban 12/05/2021 13/05/2021
8 Huỳnh Ngọc Yến 12/05/2021 17/05/2021
9 Nguyễn Thị Bích Loan 12/05/2021
10 TRANG THẾ ĐỨC 12/05/2021 18/05/2021