Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRINH QUOC DUNG 03/12/2021
3 Hoàng Thảo Trang 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Xuân Hương 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
6 Lê Thị Kim Châm 03/12/2021
7 PHAN THỊ KIM OANH 03/12/2021
8 Phạm Phan Tiền Thục 03/12/2021
9 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
10 Bùi Ngọc Hiếu 03/12/2021