Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 GIANG HỒNG NGỌC 22/10/2021
3 Lê Thị Xuân Tuyến 22/10/2021
4 NGUYỄN VĂN LÂN - NGUYỄN THỊ NHUNG 22/10/2021 25/10/2021
5 NGUYỄN VĂN LÂN - NGUYỄN THỊ NHUNG 22/10/2021 25/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HOA 22/10/2021 05/11/2021
7 TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG 22/10/2021
8 ĐINH XUÂN NGỌC 22/10/2021 12/11/2021
9 NGUYỄN THỊ NGÂN 22/10/2021
10 Nguyễn Văn Đen 22/10/2021 27/10/2021