Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/05/2022 02/06/2022
3 Tào Thị Thanh Thướt 23/05/2022
4 TRẦN QUỐC CƯỜNG 23/05/2022
5 DƯƠNG VĂN KẾT 23/05/2022 26/05/2022
6 LƯU TỰ MINH 23/05/2022
7 Trần công quý 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Hoài Thu 23/05/2022
9 Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Tín 23/05/2022 02/06/2022
10 Tào Thị Thanh Thướt 23/05/2022