Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thanh Thảo 18/05/2022
3 Trần Thị Hải Yến 18/05/2022
4 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
5 PHUONG LE-DHL 18/05/2022 03/06/2022
6 NGUYỄN THỊ HOA 18/05/2022
7 BAO LE-DHL 18/05/2022 03/06/2022
8 THANH HUYNH-DHL 18/05/2022 03/06/2022
9 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 18/05/2022