Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH TẤN PHÁT 05/07/2022
3 Nguyễn Ngọc Năm 05/07/2022
4 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 05/07/2022
5 PHẠM THỊ KIM LOAN 05/07/2022
6 PHẠM THỊ KIM LOAN 05/07/2022
7 ĐỖ NGỌC SƠN 05/07/2022
8 LÊ HOÀN YẾN 05/07/2022
9 VÒNG THỊ MỸ LINH 05/07/2022
10 UÔNG ANH THƯ 05/07/2022