Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
4 Trần Minh Quang 25/05/2022
5 Mạc Gia Yến 25/05/2022
6 PHÙNG THỊ KHÁNH LY 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
10 NGUYỄN THIỆN HÓA 25/05/2022