Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO VĂN CẢNH 27/06/2022
3 VŨ XUÂN NAM 27/06/2022
4 ĐỖ THỊ THANH VINH 27/06/2022
5 HOÀNG THỊ HUYỀN TRINH 27/06/2022
6 NGUYỄN CHÂU NGỌC ÁNH 27/06/2022
7 Tôn Nữ Bảo Ngọc 27/06/2022
8 Phan Thị Kim Ngân 27/06/2022
9 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 27/06/2022
10 NGÔ THANH TRÚC 27/06/2022