Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trịnh Minh Hòa 24/09/2021 29/09/2021
2 NGUYỄN THỊ THU 24/09/2021 29/09/2021
3 Từ Ngọc Tuyết 24/09/2021 29/09/2021
4 Trịnh Minh Hòa 24/09/2021 29/09/2021
5 NGUYỄN XUÂN BINH 24/09/2021
6 Bùi Hoàng Thái Hà 24/09/2021 29/09/2021
7 Lưu Thị Phùng Uyên 24/09/2021 29/09/2021
8 Đỗ Thị Thùy Dương 24/09/2021 29/09/2021
9 TRẦN QUỐC HUY 24/09/2021
10 Lê Thị Thanh Huyền 24/09/2021