Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Vũ Minh Quang 19/10/2021
3 Lê Hà Mỹ Hồng 19/10/2021
4 Võ Thị Như Ngọc 19/10/2021
5 LƯƠNG DUY TÂM 19/10/2021
6 NGUYỄN ĐÌNH DANH 19/10/2021 22/10/2021
7 Trần Thiên Thanh 19/10/2021
8 Test 19/10/2021 27/10/2021
9 MAI HỒNG CẨM 19/10/2021 22/10/2021
10 NGUYỄN HỮU TƯỜNG UYÊN 19/10/2021