Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒNG TRỌNG VŨ 17/05/2022
3 ĐỖ HOÀNG TUẤN 17/05/2022
4 Nguyễn Minh Thư 17/05/2022
5 Vũ Kỳ Nam 17/05/2022
6 Lê Hạnh Nguyên 17/05/2022
7 Công ty Hà Trung 17/05/2022
8 Trần Vũ Minh Trang 17/05/2022
9 TẠ VĂN HÒA 17/05/2022 31/05/2022
10 HUỲNH THỊ VIẾT - UQ - NH- HOÀNG ĐỨC THẮNG - 0908454059 17/05/2022 18/05/2022