Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Uyên 08/12/2021
3 Nguyễn Thị Sen 08/12/2021
4 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH PHÁT 08/12/2021
5 TRẦN THU TRANG 08/12/2021
6 TRẦN THỊ VÂN 08/12/2021
7 Nguyễn Hữu Ngọc 08/12/2021
8 PHẠM NGUYỄN KIỀU CHINH 08/12/2021
9 Huỳnh Thị Cẩm Lệ 08/12/2021
10 LÊ THỊ LIÊN 08/12/2021