Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/12/2021
4 TRẦN MINH KHÔI 04/12/2021
5 Phạm Thị Bích Liên 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHOA TÍN 04/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG IND 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU SILVER HAWKS VIỆT NAM 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/12/2021
10 NGUYỄN LÊ MỸ DƯƠNG 04/12/2021