Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Thu Lan 11/08/2022
3 TRẦN THỊ HOÀNG NGÂU 11/08/2022
4 LỢI KIM PHƯƠNG 11/08/2022
5 VĂN CẢNH BÌNH 11/08/2022
6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11/08/2022 12/08/2022
7 BÙI DUY QUẢNG 11/08/2022
8 PHAN NGỌC CHÂU 11/08/2022 12/08/2022
9 LÊ VĂN ANH KHOA 11/08/2022 12/08/2022
10 LÊ VĂN TRẮNG 11/08/2022 12/08/2022