Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH SanKa Tech 26/05/2022
3 Nguyễn Thị Huỳnh Như 26/05/2022 27/05/2022
4 NGUYỄN THÀNH DANH 26/05/2022
5 Bùi Thị Mỹ Triều 26/05/2022
6 Dương Cẩm 26/05/2022
7 TRẦN PHƯƠNG 26/05/2022
8 Trần Tường Linh 26/05/2022
9 CÔNG TY CP TM VÀ DV KỸ THUẬT HNH 26/05/2022 27/05/2022
10 PHẠM DUY QUÂN 26/05/2022 30/05/2022