Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HỬU THÙY TRANG 28/10/2020 02/11/2020
2 BÙI TÂM PHƯỢNG QUYÊN 28/10/2020 03/11/2020
3 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO 28/10/2020 03/11/2020
4 Võ Bá Quyền 28/10/2020 02/12/2020
5 THÁI THÀNH LONG - 0913711175 28/10/2020 29/10/2020
6 NGUYỄN THANH HÙNG 28/10/2020 11/11/2020
7 PHẠM NGỌC THUẬN 28/10/2020
8 Nguyễn Duy Tân 28/10/2020 17/12/2020
9 Nguyễn Thị Kim Tuyến 28/10/2020 12/12/2020
10 Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Tân Kiến Vàng 28/10/2020 11/11/2020