Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 14/04/2021
2 Phan Đinh Thanh My 14/04/2021
3 Trần Trung Ny Ny 14/04/2021
4 phạm tuấn đức 14/04/2021
5 Phạm Thị Thùy Vân 14/04/2021
6 HÀ QUỐC LỘC 14/04/2021
7 NGUYỄN THỊ PHI ĐIỂU 14/04/2021
8 Võ Thị Ái Nhi 14/04/2021
9 THE SIRU - VÕ QUÝ HIỆP 14/04/2021 21/05/2021
10 Nguyễn Thị Thanh Hằng 14/04/2021