Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm ngọc khánh 04/07/2022
3 LÊ QUỐC HIẾU 04/07/2022
4 PHẠM THỊ THÚY 04/07/2022
5 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 04/07/2022
6 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG ANH 04/07/2022
7 VƯƠNG THỊ HUỆ 04/07/2022
8 Hoàng Thị Diễm Tuyết 04/07/2022
9 HUỲNH THỊ THANH THÚY 04/07/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 04/07/2022 06/07/2022