Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THIỆU 03/12/2021
4 NGUYỄN HẢI LINH 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Giao 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THIỆU 03/12/2021
8 Hoàng Oanh 03/12/2021
9 Công Ty TNHH Baoz 03/12/2021
10 TRẦN VĂN THI 03/12/2021