Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Minh Chánh 04/12/2021
3 Lê Thị Thùy Trang 04/12/2021
4 Trần Minh Trung 04/12/2021
5 TRẦN ANH TRỌNG NI 04/12/2021
6 Lê Minh Chánh 04/12/2021
7 Ngô Hoàng Yến Nhi 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Công Ty Cổ Phần Halo House 04/12/2021
10 Trần Trương Diệu Phương 04/12/2021