Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Như Ý Ngọc 03/12/2021
3 Dương Thị Tuyết Mai 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HARENOHI VIỆT NAM 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Mỹ Trân 03/12/2021
6 Lê Thị Kim Châm 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
8 Ngô Văn Quỳnh 03/12/2021
9 Lê Thị Kim Châm 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HUỆ 03/12/2021