Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 29/10/2020 09/11/2020
2 Đặng Trọng Thành 29/10/2020 09/11/2020
3 Trần lê phương uyên 29/10/2020 09/11/2020
4 LƯU HỒNG LAN 29/10/2020 03/11/2020
5 VŨ THỊ HẢI YẾN 29/10/2020 30/10/2020
6 Nguyễn Quốc Tân 29/10/2020 09/11/2020
7 LÝ THỤC HOA 29/10/2020 30/10/2020
8 Nguyễn Thị Hồng Sương 29/10/2020
9 Nguyễn Quốc Tân 29/10/2020 09/11/2020
10 NGUYỄN THỊ NHIỆM 29/10/2020 12/11/2020