Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM DUY KHÁNH 20/05/2022
3 PHẠM THỊ DUNG 20/05/2022
4 Phạm Thị Mỹ Dung 20/05/2022
5 VŨ ĐÌNH NGUYÊN 20/05/2022 23/05/2022
6 PHẠM PHÚ HIỂN 20/05/2022 03/06/2022
7 Phạm Thị Mỹ Dung 20/05/2022
8 PHẠM THỊ DUNG 20/05/2022
9 BÙI THỊ CHƠI 20/05/2022 31/05/2022
10 PHẠM THỊ KIM 20/05/2022 03/06/2022