Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
2 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021
3 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021
4 TRẦN THÙY CHI 02/03/2021
5 ĐÀO QUỐC TUẤN 02/03/2021
6 Võ Hữu Khoa 02/03/2021
7 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 02/03/2021
8 TRẦN LÊ QUÝ 02/03/2021
9 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021
10 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021