Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 Đoàn Thị Thuận 07/10/2022
4 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 07/10/2022
5 Đỗ Trung Quân 07/10/2022
6 THÁI HOÀNG TỐ LINH 07/10/2022
7 Nguyễn Thị Bảo Trâm 07/10/2022
8 NGUYỄN CÔNG ĐẠI 07/10/2022
9 NINH THỊ TRÀ MY 07/10/2022
10 Đào Ngọc Thủy Tiên 07/10/2022