Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Trang Nhung 05/10/2022
3 ĐƯỜNG ÁI THANH 05/10/2022
4 Phạm Thị Dung 05/10/2022
5 TRẦN ĐỨC HƯNG 05/10/2022
6 Nguyễn Tấn Cường 05/10/2022
7 TRẦN ĐÌNH NGHIỆM 05/10/2022
8 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 05/10/2022
9 Nguyễn Văn Thiêm 05/10/2022
10 Lê Thị Hạnh 05/10/2022