Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ GIANG 27/09/2022
3 MA KHÁNH THY 27/09/2022
4 Trần Văn Linh 27/09/2022
5 LÊ THỊ THANH PHỤNG 27/09/2022
6 Cao Lê Thảo Duyên 27/09/2022
7 Nguyễn Minh Nhật 27/09/2022
8 Đinh Việt Hoàng 27/09/2022
9 NGUYỄN THỊ GIANG 27/09/2022
10 Trần Văn Linh 27/09/2022