Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty CP SX Và Thương Mại Nhất Tín 20/05/2022
3 Bùi Huyền Thương 20/05/2022
4 TRỊNH QUANG DUẨN 20/05/2022
5 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nông Nghiệp Thái Bình Dương 20/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFOOD 20/05/2022
7 HUỲNH THỊ HẠNH 20/05/2022
8 Nguyễn Trọng Tín 20/05/2022
9 NGÔ PHẠM THƯƠNG 20/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 20/05/2022