Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Kim Ngọc 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Hậu 04/12/2021
4 THÁI THỊ THÚY LOAN 04/12/2021
5 Pham Hoang Tung 04/12/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN SÁNG KIẾN 04/12/2021
7 Đoàn Thị Huỳnh Anh 04/12/2021
8 DƯƠNG ĐÌNH TUẤN 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Lan Khanh 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Ngân 04/12/2021