Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 TÔ VŨ TUẤN 06/07/2022
4 ĐỖ MẠNH ĐỨC 06/07/2022
5 TRẦN PHƯƠNG 06/07/2022
6 PHÙNG THỊ LUẬN 06/07/2022
7 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 06/07/2022
8 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 06/07/2022
9 BÙI THỊ THỦY TIÊN 06/07/2022
10 Tăng Lệ Hằng 06/07/2022