Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 28/07/2021
2 Trần Nguyễn Thanh Quân 28/07/2021
3 Thi Huyen Tran 28/07/2021
4 Lê Thùy Linh 28/07/2021 02/08/2021
5 Kim Đăng Minh Nguyệt 28/07/2021 02/08/2021
6 TRẦN THỊ MAI 28/07/2021
7 PHẠM PHÚ THÁI SƠN 28/07/2021 02/08/2021
8 Bưu điện (Bùi Hoàng Thái Hà) 28/07/2021 02/08/2021
9 Lê Thị Thùy Dương 28/07/2021
10 Phạm Hồng Quang 28/07/2021