Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Nguyễn Thị Ngà 27/01/2022
4 TRẦN TUẤN TOÀN 27/01/2022
5 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
6 Đinh Văn Thành 27/01/2022
7 CHUNG THỊ MỸ DUYÊN - UQ-NH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 0904544959 27/01/2022 28/01/2022
8 LÊ THÙY DUNG 27/01/2022
9 NGUYỄN THỊ TÂM NIỆM 27/01/2022
10 KHƯU MỸ NGA 27/01/2022 17/02/2022