Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN QUỐC HUY 21/10/2021
3 Lê Quang Thành 21/10/2021
4 HOÀNG THỊ HUYỀN TRINH 21/10/2021
5 Phạm Hoàng Hân 21/10/2021
6 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG 21/10/2021
7 BÙI DUY PHƯƠNG 21/10/2021
8 Trương Lương Bảo Khánh 21/10/2021
9 Nguyễn Văn Đen 21/10/2021
10 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 21/10/2021