Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thanh Sơn 05/12/2021
3 Nguyễn Thị Hương Trầm 05/12/2021
4 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/12/2021
6 CÔNG TY TNHH LIMAC 05/12/2021
7 Mai Thị Liên 05/12/2021
8 phan trọng nghĩa 05/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 05/12/2021
10 Đặng Thị Thảo 05/12/2021