Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ QUÝ 18/05/2022 20/05/2022
3 Lê Kim Thuận 18/05/2022
4 BÙI THỊ XUÂN 18/05/2022
5 NHÂN VĂN THƯỜNG 18/05/2022
6 BQL chợ Hòa Hưng 18/05/2022
7 Nguyễn Thị Thanh Cúc 18/05/2022 23/05/2022
8 Nguyễn Ngọc Điệp 18/05/2022 18/05/2022
9 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
10 MAI VINH QUANG 18/05/2022 31/05/2022