Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN ĐÔNG THỨC 17/05/2022
3 Trần Thanh Len 17/05/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/05/2022
5 PHẠM VĂN DUYÊN 17/05/2022
6 Ngô Thị Kiều Lanh 17/05/2022
7 Nguyễn Vĩnh Tú Linh 17/05/2022
8 Phan Thị Huyền Trang 17/05/2022
9 Nguyễn Thanh Tú 17/05/2022
10 Ngô Lệ Vân 17/05/2022