Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ ĐÌNH ĐIỂN 24/10/2020
2 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 24/10/2020
3 NGÔ MỸ NGỌC 24/10/2020
4 HUỲNH THỊ CẨM THI 24/10/2020
5 Lê Thị Khánh Hòa 24/10/2020
6 TRƯƠNG VĂN TOÀN 24/10/2020
7 PHẠM QUANG SƠN - PHẠM NGỌC THANH 24/10/2020 09/11/2020
8 VŨ THỊ THÚY HẰNG 24/10/2020
9 NGUYỄN DUY VĨNH + HUỲNH THỊ NƠI 24/10/2020 16/11/2020
10 LÊ QUANG TUẤN 24/10/2020 09/11/2020